Copyrights

Carver publiceert geen verhalen zonder toestemming van de betreffende uitgever of auteur.

Voor het plaatsen van beeldmateriaal doen we ons uiterste best om toestemming van de rechthebbende(n) te krijgen.

Mocht u als rechthebbende desondanks van mening zijn dat wij uw tekst of beeld zonder toestemming hebben geplaatst, dan horen wij dit graag. U kunt dan contact opnemen met laura@carver.nl.