James Joyce

James Joyce (1882 – 1941) was een Iers schrijver die wordt beschouwd als een van de belangrijkste schrijvers van de 20e eeuw. Zijn bekendste werken zijn Ulysses en Dubliners. Joyce voltooide Dubliners al in 1907, maar het duurde jaren voordat hij een uitgevers zo ver kreeg om het boek te publiceren. Dat het zo lang duurde, komt doordat uitgevers vreesden dat zij voor het gerecht gesleept zouden worden door Dubliners die zich in bepaalde personages meenden te herkennen.

Joyce zag de vijftien verhalen in Dubliners als een realistisch exposé van het leven van de middenklasse in de Ierse hoofdstad aan het begin van de twintigste eeuw. Op de achtergrond speelt het Ierse nationalisme en de vraag wat het betekent om ‘Iers’ te zijn een belangrijke rol. De meeste personages lijden aan een vorm van mentale verlamming. Ze zijn toeschouwers in hun eigen leven. Vaak hebben de personages wel een plotseling moment van inzicht, iets wat Joyce een ‘epiphany‘ noemde.

Verhalen van James Joyce op Carver: